STACKERS

RANGE OF MANUAL / semi-electric STACKERS:

MANUAL STACKERS

 • Model No: BF25/30
 • Capacity: 2500/3000 KG
 • Fork Size: 1150 x 550 mm

SEMI-ELECTRIC STACKERS

 • Model No: CBS10/15/20J
 • Capacity: 1000/1500/2000 KG
 • Fork Size: 1100 X 900 mm
 • Battery: 12V/ 120Ah

SEMI-ELECTRIC COUNTER BALANCE STACKERS

 • Model No: CBES-05/10
 • Capacity: 500/1000 KG
 • Fork Size: 900 x 680 mm
 • Battery: 12V/130Ah

RANGE OF ELECTRIC STACKERS:

 • Model No: CDD-12J/15J/20J
 • Capacity: 1200/1500/2000 kg
 • Fork Size: 1150 x 160 mm
 • Battery Capacity: 2x 12/100 V/Ah
 • Model No: CDD-12/14/16/20
 • Capacity: 1200 – 2000 KG
 • Fork Size: 1150 x 185 mm
 • Battery Capacity: 24V/280 Ah
 • Model No: CTD-14/16/20
 • Capacity: 1400/1600/2000 KG
 • Lift Height: 1400 – 5800 mm
 • Battery Capacity: 24V/280 Ah
 • Model No: CPD-06/12/16
 • Capacity: 600/1200/1600 KG
 • Lift Height: 1400-4000 mm 
 • Battery Capacity: 24V/270Ah
 • Model No: CQDH-12A/15A/20A
 • Capacity: 1250/1500/2000 KG
 • Fork Size: 1070 x 100 mm
 • Battery Capacity: 24V/320Ah
 • Model No: CQDM-12/15-810
 • Capacity: 1200/1500 KG
 • Lift Height: 1400 – 4500 mm
 • Battery Capacity: 24V/280Ah